"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
KONKAVNA KUPOLA NAD HENDEKAGONALNOM OSNOVOM