"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
NASTAVA GEOMETRIJE NA FAKULTETU PRIMENJENIH UMETNOSTI U BEOGRADU